Vi som står bakom Autism och Lär är själva föräldrar till ett barn med diagnosen autism.


Begreppet autism i sig kan vara laddat med både det ena och det andra, det skiljer sig också väldigt mycket från person till person även om ordet i sig syftar till en form av funktionsnedsättning.


Vi insåg dock väldigt fort, på vår resa som föräldrar till en autistisk individ, att allt är långtifrån självklart och det är tveksamt om det någonsin kommer vara så. Det kan likväl vara en ren djungel i början när en vill lära sig mer för att kunna hjälpa sitt barn på allra bästa sätt.


Varför springer han omkring och skriker? Varför svarar han inte på tilltal? Varför äter han på bordet? Varför pratar han inte?


Så mycket frågor men svaren har vi ofta fått tagit reda på själv, det är inget som per automatik serveras på ett silverfat. Detta motiverade oss att dela med oss av våra erfarenheter till andra föräldrar, närstående och bekanta som har ett barn med autism i sitt liv.


Syftet med denna sida är att sprida kunskap kring autism och samtidigt inspirera till lek, träning och utveckling tillsammans med autistiska underbara individer.