Här finner ni vårt material som förhoppningsvis kan underlätta vardagen för barn med autism.


Klicka på berörd ruta för att starta nedladdning av önskat dokument.


Här har vi samlat våra tips till föräldrar vars barn precis fått en autismdiagnos eller misstänker autism hos barnet.En mall att utgå från när ni ämnar ansöka om Försäkringskassans omvårdnadsbidrag.

En mall för att beskriva ens barn och dess utmaningar men även hur hen agerar i olika sammanhang samt hur hen kan stöttas i vardagen. Perfekt att ha på förskolan/skolan men även för gäster i hemmet.


Ett sammanfattat kompendie med förslag på anpassningar i förskolan för barn med autism.

En mall som är tänkt att hjälpa till med snabb fakta om barnet i akutsituationer. Exempelvis kan lappen fästas i bilen och finnas redo vid en eventuell krock.


Helt enkelt tips på appar som kan vara passande för barn med autism, men såklart även för andra individer - stora som små.Boken "Övning ger färdighet" har hjälpt oss en del. Här sammanfattar vi vad vi har tagit till oss lite extra.Ett kort och koncist material med syftet att underlätta för pedagoger inom förskolan att prata kring ämnen som kan upplevas känsliga eller svåra för en del.


Hur vi har tänkt och arbetat med vår sons kommunikationshjälpmedel TD Snap.


Boktips för föräldrar, anhöriga och pedagoger till ett barn med autism.